Çift DilliEğitim Konsepti

Anasınıfımızda, native speaker öğretmenlerle yürütülen tam gün İngilizce programıyla birlikte, çocuğun yeni bir anlayışı nesnelerle uğraşarak, insanlarla, olaylarla ve fikirlerle etkileşime girerek zihninde yapılandırdığı öğrenme şekli olan etkin öğrenme uygulanmaktadır. Sınıfta daima çift öğretmen bulunur.
Çift dil eğitim detaylarını öğrenmek için Lütfen Tıklayınız

UzmanEğitimci Kadrosu

12’den fazla ders, konularında uzman öğretmenlerden tarafından verilir.

Lütfen Tıklayınız

Yaşayarak Öğrenme Modeli

Anasınıfı öğrencilerimizin, eğitim porgramlarına paralel olarak, her ay düzenli tiyatrolara, bilim merkezlerine, müzelere, farklı konu başlıklarındaki atölye çalışmalarına katılımı sağlanmaktadır. Bu şekilde öğrenim süreci desteklenmekte ve üst düzey bir farkındalık bilinci aşılanmış olunabilmektedir.

Lütfen Tıklayınız

High ScopeAktif Öğrenci

Özel İstanbul Koleji’nde uygulanan High Scope eğitim modeli, Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilmiş bir model olup, UNICEF tarafından “ en iyi eğitim sistemi” ödülünü almıştır. Bu eğitim modeli içerisinde öğrenciler erken yaşta planlama, karar verme ve sorumluluk taşıma yeteneklerini geliştirirler.
Lütfen Tıklayınız

 

 

Özel İstanbul Koleji anaokulu, birçok farklı özelliği ile, diğer birçok anaokulu içerisinde öne çıkmakta ve gerçekleştirilen uygulamalarla da ayrıcalıklı öğrenciler yetiştirmeye devam etmektedir. Butik eğitim anlayışı içerisinde, kısıtlı ve az sayıda öğrenci ile gerçekleştirilen anasınıfı eğitiminde, her öğrenciye, ilgi alanı ve yetenekleri doğrultusunda, gerekli fırsat yaratılır.

Bu bağlamda da “ bireysel ilgi” mantığı üzerine kurulu eğitim altyapısı oturtulur.

 

Öğrenciye Özel Eğitim Modeli

Öğrenciye Özel Eğitim Modeli ile hiçbir çocuğun sınıf arkadaşlarından gelişimsel olarak geri kalmasına izin verilmez. Uzmanlaşmaya büyük önem veren anaokulumuzda, klasik anlayıştan farklı olarak, 12’den fazla olan ders çeşitliliği içerisinde, konusunda yetkin ve deneyimli öğretmenler yer alır.
Drama, dans, satranç, tenis, yüzme gibi birbirinden çok farklı birçok derste öğrenciler konusunda deneyimli “ uzman” öğretmenlerle birliktedirler. Anasınıfımızda, öğrencilerin sosyal, sanatsal ve kültürel alanda da tam donanımlı yetiştirerek bir üst eğitim hayatına hazırlanmaları adına, ders programlarına paralel olarak, çok sayıda gezi ve atölye çalışması düzenlenir.
Özel İstanbul Koleji anasınıfı öğrencilerinin “bir dünya insanı” olabilmeleri ve küreselleşen dünyada iletişim kurabilmeleri için çoklu zeka kuramını esas alan ve yapılandırıcı, öğrenci merkezli bir yaklaşımla “ çift dilli” eğitim sistemi uygulanmaktadır.  Devamı İçin
Back to top