Özel İstanbul Koleji anaokulu, birçok farklı özelliği ile, diğer birçok anaokulu içerisinde öne çıkmakta ve gerçekleştirilen uygulamalarla da ayrıcalıklı öğrenciler yetiştirmeye devam etmektedir. Butik eğitim anlayışı içerisinde, kısıtlı ve az sayıda öğrenci ile gerçekleştirilen anasınıfı eğitiminde, her öğrenciye, ilgi alanı ve yetenekleri doğrultusunda, gerekli fırsat yaratılır.

Bu bağlamda da “ bireysel ilgi” mantığı üzerine kurulu eğitim altyapısı oturtulur.

 

Öğrenciye Özel Eğitim Modeli

Öğrenciye Özel Eğitim Modeli ile hiçbir çocuğun sınıf arkadaşlarından gelişimsel olarak geri kalmasına izin verilmez. Uzmanlaşmaya büyük önem veren anaokulumuzda, klasik anlayıştan farklı olarak, 12’den fazla olan ders çeşitliliği içerisinde, konusunda yetkin ve deneyimli öğretmenler yer alır.
Drama, dans, satranç, tenis, yüzme gibi birbirinden çok farklı birçok derste öğrenciler konusunda deneyimli “ uzman” öğretmenlerle birliktedirler. Anasınıfımızda, öğrencilerin sosyal, sanatsal ve kültürel alanda da tam donanımlı yetiştirerek bir üst eğitim hayatına hazırlanmaları adına, ders programlarına paralel olarak, çok sayıda gezi ve atölye çalışması düzenlenir.
Özel İstanbul Koleji anasınıfı öğrencilerinin “bir dünya insanı” olabilmeleri ve küreselleşen dünyada iletişim kurabilmeleri için çoklu zeka kuramını esas alan ve yapılandırıcı, öğrenci merkezli bir yaklaşımla “ çift dilli” eğitim sistemi uygulanmaktadır.  Devamı İçin
Back to top