Deprem, yangın ve benzeri afet riskleri ile okul içerisinde öğrencilerimizin yaşayabilecekleri  her tür yaralanmalı kazaya karşı hazırlıklı olmak kurumsal görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Bu sebeple okulumuz bir dizi  çalışmalar yürütmüş ve gerekli zamanlarda kullanılmak üzere bir acil eylem planı oluşturmuştur.  Şöyle ki;

•    Okul binamız deprem riski göz önünde tutularak gerekli denetimlerden geçirilmiş ve bu konuda alınması gereken tüm önlemler alınmıştır. Korunma için birincil öğe olan bina kalitesinin düzeyi ile eğitim–öğretim süreci sırasında olabilecek depremde can güvenliği en üst düzeyde sağlanmıştır.
•    Okulumuzdaki acil çıkış noktalarının güvenli bir şekilde erişilirliği düzenli olarak kontrol edilmektedir ve çıkışa engel olabilecek unsurlar (masa, sandalye, koltuk vs.) ortadan kaldırılmıştır.
•    Çevrede acil durum ve afete yol açabilecek tehlikeler belirlenmiştir.
•    Bina boşaltım planı, acil durum iletişim telefonları ve görev dağılımını gösteren çizelgeler her katta değişik yerlere asılmıştır.
•    Belirli aralıklarla Deprem ve Yangın Tatbikatları yapılması planlanmıştır.
•    Eğer bina 10-15 saniye içinde terk edilemiyorsa, öğretmen, öğrenci ve personelin kesinlikle merdivenlerden, merdiven boşluklarından uzak durması konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır.
•    Afet durumunda kullanılacak dolaba, sınıf listeleri ile tüm öğrenci, öğretmen ve personelin iletişim bilgilerini içeren listeler bir klasörle yerleştirilmiştir.
•    Tüm yönetici, öğretmen ve personelin görev paylaşımı yapılmış, gerekli eylem planları ve görev yerleri kendilerine tebliğ edilmiştir.

NOT : Bu ve benzeri olağanüstü durumlarda SMS ve e- mail ortamında veliler en kısa sürede bilgilendirilecektir. Veliler bu bilgilendirmeler doğrultusunda harekete geçeceklerdir.
Olası afetler dışında, öğrencilerimizin okul sınırları içerisinde geçirecekleri yaralanmalı her tür kazada, öncelikli olarak aile ile temasa geçilir ve öğrenci, ailenin bilgisi ve onayı doğrultusunda, görevli öğretmen eşliğinde, en yakın sağlık kurumuna ulaştırılır. Okul içerisinde görevli öğretmenin müdahelesini gerektirecek küçük çaplı herhangi bir yaralanmada da (çizik, ufak kesikler vs.), aile zaman kaybetmeden durumdan haberdar edilir.

Back to top