Anasınıfımızda uygulanan “1. Sınıfa Uyum Programı” dahilinde, bu yaş grubunda küçük ve büyük motor kas gelişimini destekleyen çalışmalar yapılmakta ve bu bağlamda, doğru kalem tutabilme, harfleri yazım kurallarına uygun olarak yazabilme gibi temel beceriler, ilgili öğretmenimiz tarafından, program dahilinde gözlemlenip takip edilerek uygulamalı öğretilmektedir. Bu aşamada çocuklarımızın doğru oturma pozisyonu, masasını kullanabilmesi, kitap ve defterlerini nasıl kullanacağını öğrenmesi de ayrıca önemlidir.

“Bilişsel alan” gelişiminde dikkatlerini toplayabilmelerine yönelik çalışmalar, “ Dil Alanı”’nda ise dinlediğini, resim, müzik, şiir ve öykü ile ifade etme ve görselleri okuma etkinlikleri önem kazanmaktadır.

İkinci dönem itibari ile ilköğretim 1.sınıfta haftanın belli bir kısmı, anaokulundan gelen öğrencilerin oryantasyonuna ayrılır. Öğrenciler 1.sınıf öğretmeni ile çeşitli aktiviteler yaparak, çalışma kağıtları ile çalışarak, oyunlar oynayarak hem 1. sınıf atmosferini solurlar, öğretmenlerini tanırlar hem de bazı sınır ve sorumlulukların onları beklediğini fark ederler. Okulun diğer birimlerinin gezilmesi, kantinden alışveriş etme becerisi bu oryantasyon döneminin içinde yapılır.

Oryantasyon dönemini başarı ile geçiren çocuklarımız ilköğretim hayatlarına yumuşak bir geçiş yaparak başlar ve 1.sınıfa başlama travmasını kolayca atlatmış olurlar.
 
Oryantasyon programı sadece anasınıfından 1. Sınıfa geçişte değil, ilk ve ortaokul seviyelerinde de, özellikle okulumuza yeni katılan öğrencilerle de gerçekleştirilen bir uygulamadır. Zira, öğrencilerin kendilerini okula, öğretmenlere, okuldaki genel işleyişe ve arkadaşlarına uyumlamaları aşamasında, oryantasyon sürecinin önemi büyüktür.
 
Anasınıfından 1. Sınıfa geçişte uygulanan oryantasyon sayesinde, gerek okulumuz anasınıfından 1. Sınıfa geçecek öğrenciler, gerekse okulumuz dışından ilkokul bünyemize katılacak öğrenciler, ilkokul eğitim hayatlarına başlarken, karşılaşabilecekleri her tür durumla önceden yüz yüze gelir ve bu anlamda da akademik hayatlarının daha kapsamlı olarak başladığı ilkokul 1 seviyesinde, sosyal uyum anlamında çok daha hızlı ve pratik bir şekilde gelişim göstermiş olurlar. Bu uygulama ile çocuklarımızın akademik başarılarının temelleri atılmakta; 1. Sınıfa özgüvenleri yüksek olarak hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Back to top