ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

Erken yaş, ikinci dil öğrenimi için bir fırsat penceresidir ve bu yaşta atılan yabancı dil tohumlarının  ileriki yaşlarda çok güzel filizlendiğini uygulamalardan görmek mümkündür.  İki dillilikte beynin farklılıkları anlayabilme, bağlantılar kurabilme, takip etme ve farklı kültürleri anlama hızı artmaktadır.

Çocuklar için 0-6 yaş arası dönem yabancı dil öğrenme açısından hayati öneme sahiptir çünkü çocuklar, ana dillerini öğrenebilmek için doğuştan sahip oldukları dil öğrenme yeteneklerini, İngilizce öğrenmek için de kullanabileceklerini kısa zamanda fark ederler.
 
Tüm bu bilgiler çerçevesinde Özel İstanbul Koleji “çift dillilik” konseptini, başarılı bir şekilde, okul öncesi öğrencileriyle uygulamaktadır. Gerek okul öncesi küçük grupta, gerekse hazırlık grubundaki öğrenciler, pratikte gün içerisinde hem İngilizce’yi hem de Türkçe’yi aktif olarak kullanıyor oldukları bir eğitim modeli içerisinde eğitilirler.

Bu bağlamda da, algılarının fazlasıyla açık olduğu bu yaş döneminde, evlerinde, doğal bir ortamda bir yabancı dili öğreniyormuşçasına rahat, duyarak, görerek, kısacası yaşayarak İngilizce’ye kendi yaş grupları paralelinde hakim olurlar.

Anasınıfımızda, native speaker öğretmenlerle yürütülen tam gün İngilizce programıyla birlikte, çocuğun yeni bir anlayışı nesnelerle uğraşarak, insanlarla, olaylarla ve fikirlerle etkileşime girerek zihninde yapılandırdığı öğrenme şekli olan etkin öğrenme uygulanmaktadır.

Bunun yanı sıra, drama, satranç, dans, görsel sanatlar, beden eğitimi, yüzme, tenis gibi derslerde öğrenciler lokal öğretmenlerle birlikte yaptıkları ders etkinliklerinde de, Türkçe dil becerilerini, İngilizce’ye paralel bir şekilde geliştirmektedirler.
 

Back to top