Özel İstanbul Koleji anaokulunun önemli eğitici faaliyetlerinden biri de gezilerdir. Öğrenciler, müfredata paralel bir şekilde, akademik olarak edindikleri yeni bilgileri, çeşitli müze, bilim merkezleri, atölye gezileri gibi farklı etkinliklerle pekiştirirler.

Geziler okul günleri ve saatleri içerisinde, sınıf veya branş öğretmeninin de katılımıyla gerçekleştirilir. Gezilerde öğrenciler, akademik bilgilerine pratik bilgiyi de eklerler, dolayısıyla, öğrendiklerini yaşayarak pekiştirme şansını elde etmiş olurlar.

Gezilerde öğrencilerin maksimum güvenliği sağlanır ve uygun bir şekilde gezi mekanına gidiş-geliş okul servisleri ile gerçekleştirilir.

Back to top