Gelişme öğrenmekten, araştırmaktan, keşfetmekten ve yeni öğrenme deneyimlerinden zevk alınabildiği ortamlarda sağlanabilir. Bunun bilincinde olan eğitim yaklaşımımız, çocuğu pasif alıcı durumdan çıkarıp aktif katılımcı pozisyonuna getirmek üzere düzenlenmiştir. Aktif öğrenme ortamında yetişen çocuklar ihtiyaçlarını karşılayabilen, problemlerini çözebilen bireyler oldukları için her türlü ortama rahatça uyum sağlayabilirler. Bu eğitim felsefesi ile yetiştirilen çocuklar dünyayı anlamada ve ona etki edebileceğini fark etmede yaşıtlarından çok daha öndedirler ve bu da onlara güven duygusu vermektedir.

Eğitim sistemiz, her çocuğu potansiyelinin en üst düzeyine çıkarmayı amaçlar. Etkin öğrenme yaklaşımı düzenlenmiş öğrenme ortamı ve günlük program, olumlu yetişkin-çocuk etkileşimi temel unsurlardır. Çocukların bulundukları değişik gelişim seviyeleri ve öğrenme özelliklerine göre bireysel olarak desteklenmeleri sağlanır.
Eğitim Programımızın merkezinde bulunan planla - yap - değerlendir süreci, çocuklara önemli öğrenme deneyimleri kazanmaları ve problem çözmeleri için çok sayıda fırsat sağlayan, özgüvenlerini ve bağımsızlıklarını destekleyen, sorumluluk alma ve zaman denetimi yeteneklerini geliştiren sıralı bir faaliyet dizisidir. Etkin öğrenen çocuk, yeni bir anlayışı nesnelerle uğraşarak ve insanlarla, fikirlerle, olaylarla etkileşime girerek zihninde yapılandırır.
 
Eğitim Programımızın içeriğinde çocukların çok yönlü (sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel) gelişimlerini tanımlayan ifade dizileri olarak açıklayabileceğimiz temel deneyimler yer alır. Günlük program, çocukları onların gelişim taşları olan bu temel deneyimler ışığında destekleyecek şekilde planlanmıştır.

Amacımız çocuklarımızın öncelikli olarak kendilerini ve başkalarını tanımaları, anlamaları ve farklı yollarla; beden dili, sözcükler, hareketler, çizim vb. gibi duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamaktır. Çocukların yaparak-yaşayarak öğrenme, keşfetme ve araştırma becerilerini kazanmalarına fırsat sağlamak çok önemlidir. Programımızda yer alan tüm etkinlikler çocukların temel becerileri kazanmaları ve bu becerileri geliştirici yönde hazırlanmıştır.

Çocuklarımızın farklı düşünüş tarzlarına sahip bireyler olduğunu kabul etmek ve bu farklılıkları dikkate alan eğitim programları hazırlamak, Özel İstanbul Koleji gibi tecrübeli ve nitelikli bir eğitim kurumundan beklenen bir çalışmadır.

Back to top