Özel İstanbul Koleji anaokulu, birçok farklı özelliği ile, diğer birçok anaokulu içerisinde öne çıkmakta ve gerçekleştirilen uygulamalarla da ayrıcalıklı öğrenciler yetiştirmeye devam etmektedir. Butik eğitim anlayışı içerisinde, kısıtlı ve az sayıda öğrenci ile gerçekleştirilen anasınıfı eğitiminde, her öğrenciye, ilgi alanı ve yetenekleri doğrultusunda, gerekli fırsat yaratılır ve bu bağlamda da “ bireysel ilgi” mantığı üzerine kurulu eğitim altyapısı oturtulur. Öğrenciye özel eğitim modeli ile hiçbir çocuğun sınıf arkadaşlarından gelişimsel olarak geri kalmasına izin verilmez.
 
Uzmanlaşmaya büyük önem veren anaokulumuzda, klasik anlayıştan farklı olarak, 12’den fazla olan ders çeşitliliği içerisinde, konusunda yetkin ve deneyimli öğretmenler yer alır. Drama, dans, satranç, tenis, yüzme gibi birbirinden çok farklı birçok derste öğrenciler konusunda deneyimli “ uzman”  öğretmenlerle birliktedirler.

Öğrenciye Özel Eğitim Modeli

Anasınıfımızda, öğrencilerin sosyal, sanatsal ve kültürel alanda da tam donanımlı yetiştirerek bir üst eğitim hayatına hazırlanmaları adına, ders programlarına paralel olarak, çok sayıda gezi ve atölye çalışması düzenlenir.
Özel İstanbul Koleji anasınıfı öğrencilerinin “bir dünya insanı” olabilmeleri ve küreselleşen dünyada iletişim kurabilmeleri için çoklu zeka kuramını esas alan ve yapılandırıcı, öğrenci merkezli bir yaklaşımla “ çift dilli” eğitim sistemi uygulanmaktadır. Anadili İngilizce olan anasınıfı öğretmenleri ile birlikte başlayan yabancı dil eğitimi, ilk ve ortaokul seviyelerinde de, lokal ve yabancı öğretmenlerin dengeli şekilde varlığını göstermesiyle devam etmektedir.
 
Özel İstanbul Koleji Anaokulu, 23 yıllık geçmişi ve gelecekle ilgili, güncel eğitim yaklaşımlarına duyarlı, devamlı gelişen içeriğiyle, okul öncesi eğitimde, Türk eğitim camiasında öncü ve örnek olmaya devam edecektir.
 

High Scope - Aktif Öğrenci

Özel İstanbul Koleji’nde uygulanan High Scope eğitim modeli, Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilmiş bir model olup, UNICEF tarafından “ en iyi eğitim sistemi” ödülünü almıştır. Bu eğitim modeli içerisinde öğrenciler erken yaşta planlama, karar verme ve sorumluluk taşıma yeteneklerini geliştirirler.
 
Öğrencilerin aktif olarak rol aldıkları anasınıfı eğitimimizde, çocuklarda, gelişimsel olarak tutarlı bir eğitim sağlanmaktadır. High/Scope çerçevesinde uygulanan eğitim programında, her ders için çocuğa kazandırılması hedeflenen becerilerle ilgili zengin deneyim fırsatları sunulur.

Bu yaklaşımla çocuklar, bilgiye, anlamlı eğitim deneyimleri yoluyla ulaşan etkin öğrencilerdir. Öğretmenler de , çocukları bilgiye ve olgunlaşmaya doğru götürecek yolu, yine çocukların keşfettiği ve izlediği eğitim ve öğretim sürecinde, onlara eşlik eden, destek veren rehber kişiler olarak yer alırlar.
 
Özel İstanbul Koleji’ndeki bir anasınıfı öğrencisi, kendi seçtiği, kendi ilgi gördüğü etkinlikten başlayarak ve bütün duyularını kullanarak, hazır olduğu zaman yaşayarak öğrenir. Öğrenci planlarını kendi yapar ve uygular; yani oynar ve daha sonra da hatırlar. Bu da zaman denetimi için ona fırsat sunar.

Etkin öğrenmenin olmazsa olmazı olan temel deneyimler, aslında çocuklar tarafından sürekli olarak yapılır, anasınıfında gerçekleştirilense, öğrencinin bu yaptığı işin farkında olmasını sağlamaktadır.

Yaşayarak Öğrenme Modeli

Özel İstanbul Koleji’nde, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra, sanatsal ve sosyal gelişimlerini de aynı düzeyde geliştirme ve pekiştirme mantığı içerisinde hareket eden bir eğitim modeli uygulamaktadır.

Öğrenmenin sadece okul içerisinde bitmediğine ve yaşamın her alanında ve zamanında öğrenmenin devam ettiğine olan inancımız çerçevesinde, anasınıfı gruplarımızı da, ilk ve ortaokul öğrencilerimiz gibi, sanatsal ve sosyal anlamda geliştirecek düzenli geziler ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Anasınıfı öğrencilerimizin, eğitim porgramlarına paralel bir şekilde, her ay düzenli olarak tiyatrolara, bilim merkezlerine, müzelere, farklı konu başlıklarındaki atölye çalışmalarına katılımı sağlanmaktadır. Bu şekilde öğrenim süreci desteklenmekte ve çocuklara çok küçük yaşlardan itibaren üst düzey bir farkındalık bilinci aşılanmaktadır.

Okul sınırları içerisinde gerçekleştirilen ve öğrencilerin yaş gruplarına uygun yazar etkinlikleri ve farklı atölye çalışmaları da, yine anasınıfı grubundaki öğrencilerimizin ilgisini çeken ve eğitim sürecini de çok daha ilginç ve verimli kılan bir uygulamadır.
 
“ Yaşayarak Öğrenme”’nin çok daha kalıcı ve eğlenceli bir eğitim modeli olmasından dolayı, Özel İstanbul Koleji anasınıfında da bu eğitim sistemi etkin ve tüm eğitim yılına dengeli bir şekilde paylaştırılarak uygulanmaktadır.

ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

Erken yaş, ikinci dil öğrenimi için bir fırsat penceresidir ve bu yaşta atılan yabancı dil tohumlarının  ileriki yaşlarda çok güzel filizlendiğini uygulamalardan görmek mümkündür.  İki dillilikte beynin farklılıkları anlayabilme, bağlantılar kurabilme, takip etme ve farklı kültürleri anlama hızı artmaktadır.

Çocuklar için 0-6 yaş arası dönem yabancı dil öğrenme açısından hayati öneme sahiptir çünkü çocuklar, ana dillerini öğrenebilmek için doğuştan sahip oldukları dil öğrenme yeteneklerini, İngilizce öğrenmek için de kullanabileceklerini kısa zamanda fark ederler.
 
Tüm bu bilgiler çerçevesinde Özel İstanbul Koleji “çift dillilik” konseptini, başarılı bir şekilde, okul öncesi öğrencileriyle uygulamaktadır. Gerek okul öncesi küçük grupta, gerekse hazırlık grubundaki öğrenciler, pratikte gün içerisinde hem İngilizce’yi hem de Türkçe’yi aktif olarak kullanıyor oldukları bir eğitim modeli içerisinde eğitilirler.

Bu bağlamda da, algılarının fazlasıyla açık olduğu bu yaş döneminde, evlerinde, doğal bir ortamda bir yabancı dili öğreniyormuşçasına rahat, duyarak, görerek, kısacası yaşayarak İngilizce’ye kendi yaş grupları paralelinde hakim olurlar.

Anasınıfımızda, native speaker öğretmenlerle yürütülen tam gün İngilizce programıyla birlikte, çocuğun yeni bir anlayışı nesnelerle uğraşarak, insanlarla, olaylarla ve fikirlerle etkileşime girerek zihninde yapılandırdığı öğrenme şekli olan etkin öğrenme uygulanmaktadır.

Bunun yanı sıra, drama, satranç, dans, görsel sanatlar, beden eğitimi, yüzme, tenis gibi derslerde öğrenciler lokal öğretmenlerle birlikte yaptıkları ders etkinliklerinde de, Türkçe dil becerilerini, İngilizce’ye paralel bir şekilde geliştirmektedirler.
 

Özel İstanbul Koleji anasınıfında, çocuklarımıza sevgi dili kullanan profesyonel bir kadro eğitim vermektedir. Her biri branşının uzmanı olan öğretmenlerle ufak yaşlarda çalışmaya başlayan öğrencilerimiz çok sağlam bir altyapı ile bir üst öğretim hayatlarına hazırlanmaktadırlar. Anasınıflarımızda , sınıf ortamında daime çift öğretmen bulunur. Tümü üniversite mezunu öğretmenlerimizden oluşan kadromuzda, farklı milletlerden olan öğretmenlerimizle de branş derslerinde birlikte olan öğrencilerimiz, çok kültürlü bir ortama küçük yaşlarında aşina olmaktadırlar.

Okulumuzda öğretmen, bilgi verici değil, çocuğun yanında yardımcı konumundadır. Asıl görevi; öğrenmeyi kolaylaştıracak şekilde dinlemek, incelemek, soru sormak, grubu yönlendirmek, düşünmeyi teşvik etmektir.

Çağımızda nitelikli ve iyi bir öğretmenden beklenen, çocuklarını kendine güvenen, üretken, katılımcı, meraklı ve araştırmacı bireyler olarak yetiştirmesidir ve Özel İstanbul Koleji öğretmen kadrosu bu profesyonelliğin bilincinde olan bir kadrodur. Bu mevcut kadronun anasınıfımıza eğitim vermesi de anasınıfı öğrencilerimiz için büyük bir kazançtır.

Back to top