Okulumuz anasınıfında, uyguladığımız eğitim programı ile çocuklarımızın, psiko-sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.

Okulumuz rehberlik biriminin işleyişi, ilköğretimde rehberlik hizmetlerinin dayandığı gelişimsel rehberlik anlayışına bağlı olmaktadır. Gelişimsel rehberlik anlayışına göre, yaşamın her döneminde başarılması gereken birtakım gelişim görevleri vardır. Rehberlik biriminin amacı da, çocuklarımızın bu gelişim görevlerini başarıyla yerine getirmelerini kolaylaştırmak ve desteklemektir.

Bu çerçevede rehberlik programımızın amaçları, genel olarak 3 başlık altında toplanabilir:

1.Kendini tanıma ve kabul alanı

2.Toplum içinde yaşarken başkalarının duygu ve ihtiyaçlarına duyarlı olmayı öğretebilmek ve davranışlarımızın başkaları üzerinde yarattığı etkileri fark edebilmek

3.Çocuklarımızın sorumlu ve amaç sahibi bireyler olmaları yönünde onlara farkındalık kazandırmak.

Anasınıfımız özelinde ise iki temel hedefimiz şunlardır:

1.Öğrencilerimizin kendine güvenli, çevresi ile uyumlu, kişisel ve sosyal yaşam için gerekli temel insan ilişkilerini geliştirmek ve sağlıklı davranışlar kazandırmak

2.Çocuklarımızı ilköğretim birinci sınıf programına hazır duruma getirmek

Bu hedeflere yönelik olarak, anasınıfı öğrencilerimizin akademik kazanımlarını ve okul olgunluğunu belirlemek amacıyla yaş gruplarına uygun değerlendirme ölçekleri uygulanmakta ve gerekli destek çalışmaları planlanmaktadır. Öğrencilerimizin duygusal ve sosyal gelişimlerini izlemek amacıyla çalışmalar ve izlenen gelişmeler düzenli olarak kayıt altına alınır. Aile ile de etkin bir çalışma yürüten rehberlik birimi çocuk hakkında detaylı gelişim bilgilerini aktarırken bir yandan da aileden bilgi ve destek alır.

Her bir çocuğun farklı bireysel özellikleri, duygusal ihtiyaçları, öğrenme biçimi ve yeteneklerinin olduğunu bilen ve kabul eden rehberlik birimi, çocuğun kendi sosyal yaşantısına bu fark ve özellikleri bir katma değer olarak yansıtabilmesi ve nasıl kullanacağını öğretme amaçlı çalışır.

Bununla birlikte rehberlik birimi yıl içinde öğretmenlerle düzenli iletişim ve koordinasyon içinde çalışarak öğrencilerimizin gelişimi ile ilgili olarak velilerimizle görüşmekte ve yine velilerimizin ihtiyacı doğrultusunda aile ortamında çocuklarla olan ilişkilerde karşılaşılan sorunlarla ilgili destek olmaktadır.

Yaş gruplarına uygun olarak gelişim değerlendirme ölçeklerinden faydalanılır. Her çocuğun ilgi ve becerileri ile orantılı olarak düzenli çalışmalar yapılır ve gelişmeler düzenli olarak kayıt altına alınır. Aile ile de etkin bir çalışma yürüten rehberlik birimi çocuk hakkında detaylı gelişim bilgilerini aktarırken bir yandan da aileden bilgi ve destek alır.

Her bir çocuğun farklı bireysel özelliklerinin, öğrenme biçiminin, yeteneklerinin olduğunu bilen ve kabul eden rehberlik birimi, çocuğun kendi sosyal yaşantısına bu fark ve özellikleri bir katma değer olarak yansıtabilmesi ve nasıl kullanacağını öğretme amaçlı çalışır.

Back to top