Yaşayarak Öğrenme Modeli

Özel İstanbul Koleji’nde, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra, sanatsal ve sosyal gelişimlerini de aynı düzeyde geliştirme ve pekiştirme mantığı içerisinde hareket eden bir eğitim modeli uygulamaktadır.

Öğrenmenin sadece okul içerisinde bitmediğine ve yaşamın her alanında ve zamanında öğrenmenin devam ettiğine olan inancımız çerçevesinde, anasınıfı gruplarımızı da, ilk ve ortaokul öğrencilerimiz gibi, sanatsal ve sosyal anlamda geliştirecek düzenli geziler ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Anasınıfı öğrencilerimizin, eğitim porgramlarına paralel bir şekilde, her ay düzenli olarak tiyatrolara, bilim merkezlerine, müzelere, farklı konu başlıklarındaki atölye çalışmalarına katılımı sağlanmaktadır. Bu şekilde öğrenim süreci desteklenmekte ve çocuklara çok küçük yaşlardan itibaren üst düzey bir farkındalık bilinci aşılanmaktadır.

Okul sınırları içerisinde gerçekleştirilen ve öğrencilerin yaş gruplarına uygun yazar etkinlikleri ve farklı atölye çalışmaları da, yine anasınıfı grubundaki öğrencilerimizin ilgisini çeken ve eğitim sürecini de çok daha ilginç ve verimli kılan bir uygulamadır.
 
“ Yaşayarak Öğrenme”’nin çok daha kalıcı ve eğlenceli bir eğitim modeli olmasından dolayı, Özel İstanbul Koleji anasınıfında da bu eğitim sistemi etkin ve tüm eğitim yılına dengeli bir şekilde paylaştırılarak uygulanmaktadır.

Back to top